Skład Zakładowej Komisji ZP oraz Regulamin Pracy Komisji do spraw zamówień publicznych.