Skład Zakładowej Komisji do spraw zamówień publicznych.