Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,