REGULAMIN PRZETARGU - NAJEM, DZIERŻAWA, ZBYCIE RUCHOMOŚCI